Anasayfa » Faydalı Bilgiler

İSO’da Çevre Sorunları ve Çözümler

13 Nisan 2011 Yorum yok

BASEV’in de temsil edildiği İSO Orman Mamülleri Sanayii Meslek Komitesi, Basım ve Yayın Sanayi Meslek Komitesi, Kağıt, Mukavva ve Ambalaj Sanayi Meslek Komitesi toplantısında; Orman ve Kağıt Ürünleri İmalatı ve Basım Sanayii Sektörünün Çevre Konusundaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri tartışıldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) bünyesindeki 56 meslek komitesinin temsil ettiği imalat sanayi sektörlerinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı sektör toplantıları, meslek komiteleri üyelerin katılımıyla düzenli olarak yapılıyor. İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 21. Grup Orman Mamülleri Sanayii Meslek Komitesi Başkanı A.Baki Kuruş’un başkanlığında İSO Odakule Binası’nda gerçekleşen ‘Orman ve Kağıt Ürünleri İmalatı ve Basım Sanayii Sektörünün Çevre Konusundaki Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konulu toplantıya, İSO 23. Grup Basım ve Yayın Sanayi Meslek Komitesi, İSO 22. Grup Kağıt, Mukavva ve Ambalaj Sanayi Meslek Komitesi, Basım Sanayi Eğitim Vakfı (BASEV), Türkiye Dönüşebilen Ambalaj Malzemeleri Toplayıcı ve Ayırıcıları Derneği (TÜDAM) yetkilileri katıldı. Sektörün çevreye ilişkin sorunlarının değerlendirildiği ve çözümlerin tartışıldığı toplantıda; Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından revize edilmesi düşünülen yönetmeliğin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ele alınması konusunda öneriler ortaya kondu.

‘Bedelli’ ibaresinin tekrar yönetmeliğe girmesinin önemi üzerinde duruldu ve lisanslı toplama-ayırma firmalarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda görüşler paylaşıldı. Piyasaya sürenler ile lisanslı firmalar arasında yapılan geri dönüşüm hizmet sözleşmesinin yerine belediye ile sözleşme yapılacak olmasının lisanslı firmaların önemli ölçüde zarar görmesine neden olacağı vurgulandı ve belediye olmaksızın anlaşma yapılabilmesinin önünün açılması gerektiği dile getirildi.

Öte yandan belediyelerin kurulacak tesisler için uygun çalışma alanları göstermesi ve altyapı hizmeti oluşturması gerekirken; bu konuda yeterli destek verilmemesinin firmaların önünde engel teşkil ettiği ifade edildi.

AB Komisyonu’nun hazırladığı ‘Yeşil Liste’ye konan beyazlatılmış kraft kağıdı ithalat işlemlerinin zaman kaybı ve ek maliyetler getirerek firmaların rekabet gücünü azaltacağı ve dış pazarlarda maliyet dezavantajı oluşturacağı ifade edilirken; sözkonusu atıklarla ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’nın nezdinde girişimlerin sonuç verdiği ve atıkların uygunluk denetimine tabi atıklar listesinde yer alarak ithal edilmesisinin uygun olduğu ifade edildi.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO 23. Grup Basım ve Yayın Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Ülkü Büyükgönenç, ambalaj atıklarıyla ilgili olarak sanayicinin lehine bir düzenleme yapılması gerekliliği üzerinde dururken; İSO Meclis Üyesi ve 22. Grup Kağıt, Mukavva ve Ambalaj Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Fatma Saral ise, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği; 2010/3 no’lu Standardizasyon Tebliği; orman ürünlerindeki fiyat yüksekliği; Zirai Karantina Yönetmeliği’nin sürekli değişmesi; kâğıt sektörü katı atıklarının düzenli depolama (deponi) alanlarına kabul edilmemesi; KKDF uygulaması ve sektörün teşvikten yararlanamaması; enerjinin maliyetinde ve kalitesinde yaşanan sorunlar üzerinden değerlendirme yaparak sektörün beklentilerini ortaya koydu.

TÜDAM Başkanı Ekrem Demircioğlu da, Avrupa Birliği ülkelerinde ‘kirleten öder’ mantığının hakim olduğunu söyledi ve malı piyasaya sunanın ambalaj atığının toplanmasında bir sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Türkiye’de öncelikli olarak doğru belgelendirme olması, belgelendirmenin kaynakta toplamaya yönelik olması gerektiği ile ilgili önerilerini dile getirdi: “Sistemin amacına ulaşması için bedelli, kaynağında toplanması ve kaynağında belgelendirme önemli” dedi.

Kağıt sektöründe beklentiler
-Bertaraf/geri kazanım tesislerinin sayısı artırılmalı
-Evlerdeki atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanıp tasnif edilerek geri dönüşüm tesislerine uygun maliyette ulaşması temin edilmeli
-Tasnif edilerek satılabilir hale getirilen endüstriyel kâğıt bazlı atıklar serbestçe geri dönüşüm tesislerine verilebilmeli
-Zirai Karantina Yönetmeliği, sektörün rekabet gücünü engellemeyecek tarza ve kalıcı hale getirilmeli
-Kâğıtlık odun fiyatları, Avrupa’daki gibi en fazla 20-30 $/m3 seviyesine çekilmeli,
-Elyaftan oluşan kâğıt sektörü arıtma çamurları, düzenli depolama alanlarına kabul kriterlerinden olan sadece TOC (Toplam Organik Karbon) ve DOC (Çözünmüş Organik Karbon) değerlerinden muaf tutulmalı
-Vadeli olarak ithal edilen ham ve yardımcı madde alımları KKDF uygulamasından muaf tutulmalı
-Teşvikten selüloz üretimi şartı kaldırılmalı
-Sistem alt yapısı iyileştirilmeli, kalite artırılmalı,
-Elektrik ve doğal gaz satış fiyatı rekabet gücünü etkilemeyecek seviyelere çekilmeli
-Yeşil Atık Listesinde yer alan atık kâğıt, 65 no.lu Gümrük Tebliği’nin “Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar Listesi”nden çıkarılmalı

Toplantı Katılımcıları
A. Baki Kuriş – İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
F. Ülkü Büyükgönenç- İSO Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Saral – İSO Meclis Üyesi
İlker Veli – 22. Grup Meslek Komitesi Üyesi
Süleyman Ertem – İSO Meclis Üyesi
Ramazan Güven – 23.Grup Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Sabri Tolga Ürkmezgil – 23.Grup Meslek Komitesi Üyesi
Erdem Top – 23.Grup Meslek Komitesi Üyesi
Beril Görgün – BASEV Danışmanı- Çevre Mühendisi
Serdar Aydın – TUDAM Genel Sekreteri
Ekrem Demircioğlu – TUDAM Yönetim Kurulu Başkanı
Mete Meleksoy – İSO Genel Sekreteri
Nurdan Sirman – İSO Genel Sekreter Yrd.
Başak Er – İSO Meslek Komiteleri Şubesi Müdür Yrd.
Enis Akbulut – İSO Meslek Komiteleri Şubesi Danışmanı
Erbil Büyükbay – İSO Çevre Şubesi Müdür Yrd.
Semra Bilir – ABDEİ Şubesi Uzman Yrd.

 

Yorumlara kapalıdır.